O Kancelarii


Kancelaria istnieje od dnia 1 lutego 2007 roku i specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak również w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych. Swoją ofertę Kancelaria kieruje także do osób fizycznych.

 

Kancelaria posiada doświadczenie zdobyte m.in. przy obsłudze korporacyjnej spółek, negocjacjach ze strategicznymi kontrahentami, współtworzeniu autorskich projektów umów o roboty budowlane (opartych na standardach FIDIC), opiniowaniu umów składu, umów przewozu, umów bocznicowych, umów IT, umów audytu, umów związanych z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, umów najmu i dzierżawy, sądowym i pozasądowym dochodzeniu wierzytelności, występowaniu w postępowaniach administracyjnych przed SKO, RDOŚ, ARM, URE i UOKiK, obsłudze inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe), dochodzeniu odszkodowań i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod budowę urządzeń przesyłowych (linie energetyczne,  wodociągi i rurociągi przesyłowe), ustanawianiu służebności przesyłu dla urządzeń przesyłowych, praktycznym stosowaniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy - prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa budowlanego.

 

Radca Prawny Krzysztof Wawrzyńczak posiada aktywne e-konto pełnomocnika, które umożliwia reprezentowanie stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd), jak również posiada doświadczenie w dochodzeniu należności pieniężnych od podmiotów zagranicznych w postępowaniach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

 

Radca Prawny Krzysztof Wawrzyńczak jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 446.400,00 PLN oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1.116.000,00 PLN.